دل چرکین تو-ام عروسک خوشبخت   که باد وزید توی موهایت و از من                                              بریدی ...! تقسیم بر چهار شدم تقسیم بر هشت شدم                               ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 174 بازدید
مرداد 89
1 پست
شهریور 87
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
9 پست
تیر 82
10 پست