باران اسيدي
یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٢

نان

تلاش مي‌كنم از تنور بيشتر بهره بگيرم:
سياه مي‌شوم !!
تلاش نمي‌كنم:
فتير مي‌مانم !!
چقدر امشب بي‌مزه‌اي پنير ؟!
ديگر از تو بوي شير هم نمي‌آيد ...!!
بگذار خودم را به تو آلوده نكنم
سفيد …! بهشتي …!
من به جهنم خودم قانعم … !!
فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]