باران اسيدي
شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٢

به عشقي كه امسال مهر ، 12 ساله مي شود


اين دوبيتي را در ساعت ۵ صبح   ۱/۲/۱۳۷۴ ، در پايانه مسافربري « كاوه » اصفهان در انتظاري سخت و به ياد ماندني گفتم ، ياد تمام آن روزهاي خوب به خير … !!

سوار آمد و چشم انتظارمان نگذاشت
اگر چه دير ولي بي بهارمان نگذاشت
اگر چه داغ غزل مانده بود بر دل مـا
ولي چه خوب كه او داغدارمان نگذاشت


فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]