باران اسيدي
سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
سلامی دوباره

از ١٩ دی ماه 1386 ،

تا امروز (٢۶ شهریور ٨٧) زمان زیادی گذشته است.(قریب ٨ ماه).

حق دارید گله مند من باشید اما در این هشت ماهه روزهای سختی داشته ام ، مثل یک خواب فشرده، مثل یک کابوس،سنگین و سخت  ... اما به هر شکل سپری شد !!

و آن قدر سخت که می تواند آذوقه ده ها «شعر تلخ» باشد.

ناراحتتان نخواهم کرد اما از آن چه در این هشت ماهه بر من گذشته برایتان خواهم نوشت.

البته در کنار چند کار جدید که تقدیمتان خواهم کرد.

 

نسخه اول : دوشنبه هفته بعد اول مهرماه ٨٧

فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]