باران اسيدي
چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
 

دل چرکین تو-ام عروسک خوشبخت  

که باد وزید توی موهایت و از من

                                             بریدی ...!

تقسیم بر چهار شدم

تقسیم بر هشت شدم

                              به خاطر تو ...

                                           و تو نفهمیدی ...!!

فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]