باران اسيدي
یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٢

شب دوم اسفند ۸۲

به تلخی شب شنبه دوم اسفند ماه ۱۳۸۲

به ملتی كه ... ! :

 

سلام شب بخير !

شبی كه تازه آغاز شده است!

و ما اولين قربانيانش هستيم ...!

فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]