باران اسيدي
سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٢
 

درخت و ماشين هم آغوشی کردند

ما بی فروغ شديم !

فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]