باران اسيدي
چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٢

بهار من گذشته شايد...!!

 

 

راست می گويد مسعود اسدپور عزيز ، آدم هايی مثل من تعبير واقعی وبلاگ را يا نمی دانند و يا فراموش كرده اند كه مخاطب وبلاگ حق دارد به روز شدن وبلاگ را ببيند ، نه به هفته شدن يا (به ماه شدن ! ) آن را ...!! اين هم ترانه ای كه نمی دانم ترانه سرايش كيست ؟ اما ستار با صدای گرمش آن را حدود ۲۵ شش سال قبل خوانده و عجيب وصف الحال دل گرفته و غريب من. غربت سخت است اما حس غريبی در وطن خود آدم ، چيز غريبی است كه من دارم به آن مبتلا می شوم و يا مبتلا شده ام و حاليم نيست !!

 

چراتو جلوه ساز اين

بهار من نمي شوي

چه بوده آن گناه من

كه يار من نمي شوي

 

بهار من گذشته شايد

 

شكوفه جمال تو

شكفته در خيال من

چرا نمي كني نظر

به زردي جمال من

 

بهار من گذشته شايد

 

ترا چه حاجت                         

                                  نشانه من

تويي كه پا نمي نهي

                                  به خانه من

چه بهتر آن كه نشنوي

                                  ترانه من

 

نه قاصدي كه از من آرد

گهي به سوي تو سلامي

نه رهگذاري از تو آرد

گهي براي من پيامي

 

بهار من گذشته شايد

 

غمت چو كوهي

                                 به شانه من

ولي تو بي غم از

                                 غم شبانه من

چو نشنوي

                                 فغان عاشقانه من

 

خدا ترا از من نگيرد

نديدم از تو گر چه خيري

به ياد عمر رفته گريم

كنون كه شمع بزم غيري

 

بهار من گذشته شايد

بهار من گذشته شايد ... !!

فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]