باران اسيدي
چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٢

هشدار پيرامون يک جريان سازی فرهنگیتاريخ مورد قبول اکثزيت جامعه ما : نه « تاريخ شاهنشاهی »است ، نه تاريخ « هجري قمري » ... !!
تاريخي كه به زعم من بسياري از ايرانيان ( با تكيه بر پيشينه اعتقاد به « آئين مهر » و اعتقاد به دين مبين « اسلام » ) پسنديده و قبول كرده اند تاريخ « هجري خورشيدي » است.

در اعتقاد ما ايرانيان، چون « خورشيد » محور است ، روز ( مثلا روز 28 مردادماه ) از ساعت 24 روز 27 مرداد شروع و به ساعت 24 روز 28 مرداد ختم مي شود .

اما در تاريخ « هجري قمري » چون « ماه » محور است ، روز ( مثلا روز 20 جمادي الثاني - سالگرد تولد حضرت فاطمه (س ) ) از طلوع ماه يا غروب خورشيد 19 جمادي الثاني شروع و به غروب خورشيد 20 جمادي الثاني ختم مي شود.

از همين روست كه در واژگان اعراب و ساير مسلماناني كه تاريخ « هجري قمري » را قبول دارند واژه اي چون « شب سه شنبه » يعني همان « دوشنبه شب » ما ... !! و موارد مشابه .

مدتي است در ايران جرياني آگاهانه قصد در « معرب » كردن ،استحاله كردن و نابود كردن برخي عناصر فرهنگي ،سنن و آداب ايراني و ملي ما دارد :

جرياني كه « تخت جمشيد » را در يك تريبون رسمي و از زبان بالاترين مقام ممكن ، « چند ديوار كهنه » مي نامد !!
اسم زيبا و فارسي « گيشا » را كه نام محله اي در « تهران » است با « نصر » تاخت مي زند !!
جوري فرهنگ سازي مي كند كه گذاشتن نام هاي فارسي براي بچه ها، امري محجور وزشت تلقي شود !!
و و ...

در زمينه تاريخ نيز اتفاق جالبی دارد مي افتد :
« چهارشنبه سوري » كه از دير باز « چهارشنبه شب » اجرا مي شد و به رقص آتش و احترام گذاشتن ( و نه عبادت ... ! ) آتش ، نور ، روشنايي و گرما محدود مي شد نه تنها در شكل معرب شده اش در شبهاي چهارشنبه ( يعني همان « سه شنبه شب » خودمان ) به اجرا در مي آيد بلكه با يك فرايند از پيش تعيين شده و آمرانه !! به تعبير من، با واردات و توزيع انواع ترقه جات مزخرف سعي بر آن است تا اكثريت مردم را كه علاقه اي به صداهاي گوشخراش ندارند از اين آئين ملي كه امروز سمبل يك جور مبارزه با عربي كردن ايران نيز هست ، بيزار و متنفر سازند.

دوست دارم اين صحبت آغاز جرياني باشد كه به مردم ما يادآوري كند : « چهارشنبه سوري » آئيني ايراني است كه در « چهارشنبه شب » بايد اجرا شود و نه « سه شنبه شب » !!

در اين مورد باز هم حرف خواهم زد ...

فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]