باران اسيدي
چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٢
 


اين كار عليرغم اشكال وزني كاري خاطره انگيز براي من و دوستانم است ، به اميد رضايت شما :

خاموش و سخت دل نگرانم، وقتي كه بسته است دهانم
رنگ خيال آبي اين مردم ، افتاده باز ، باز به جانم
پا را درازتر ننموديم، از اين گليم كهنه كه ديريست :
حد هميشه پاهاست ، وقتي كه سير بوده دهانم.


فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]