باران اسيدي

عناوین مطالب وبلاگ باران اسيدي

فقط برای بسته نشدن :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
سلامی دوباره :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
تقریب اضافی ! :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
عروسک کوکی خوشبخت ! :: شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥
دیریست این که زنده بگوریم و گفته ایم / تا لحظه نشمرند کفن های بی وضو ... ! :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥

گوشه ای از ساق سفيد

:: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤

باران اسيدی ۵

:: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۳

جغرافيای سبزی ، شيرينی ، فراواني

:: شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۳

آخرين باران اسيدی

:: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۳

به پيشواز سالگرد انقلاب مشروطيت !!

:: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۳

بی عنوان

:: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳

به مسعود اسدپور عزيز و تمام مهربانی اش

:: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳

يزدی محافظه کار !!

:: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳

باران اسيدی ۴

:: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳

مرگ پرنده !

:: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢

شب دوم اسفند ۸۲

:: یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٢
سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٢

جام زهر !

:: جمعه ۳ بهمن ۱۳۸٢

يک طرح شاعرانه

:: یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢

يزيد !

:: پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٢

به ياد آرش عليزاده

:: چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٢

کفل هايت !

:: سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٢

باران اسيدی ۶

:: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۸٢

رد کفش زنی با شماره ۳۶...!

:: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٢

چراغ قرمز

:: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٢

بهار من گذشته شايد...!!

:: چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٢

فاحشه

:: جمعه ۱۱ مهر ۱۳۸٢

يحيی و چند نقطه مبهم (...)!

:: جمعه ٢۸ شهریور ۱۳۸٢

بوي « گل مريم » مرا ياد تو

:: سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٢

يادی از سيد علی افراشته

:: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٢

هشدار پيرامون يک جريان سازی فرهنگی

:: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٢

برای تو قيام می کنم ...!

:: دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٢

شاخه های سر مست نارنج !

:: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٢

آبي ، سفيد ، سبز

:: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٢

صبح بخير آقای « آفتابگردان » !!

:: دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٢

مي خواستم دوباره بگويم مرد

:: دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٢
چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٢

... و او هنوز در ذهن من جاريست !

:: شنبه ٤ امرداد ۱۳۸٢

بی قراری مصلوب

:: چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٢

به ياد تمام دانشجويان سياسی دربند

:: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٢

نان

:: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٢

منيژه

:: شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٢

يادی از عباس چشامی عزيز

:: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٢

امروز هم مرا تحمل کنيد !

:: یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٢

به عشقي كه امسال مهر ، 12 ساله مي شود

:: شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٢

تقديم به سال های زندان خواهرم

:: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٢

روزهای خوب دانشگاه صنعتي شريف

:: چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٢

قسمتی از شعر : باران اسيدی ۳

:: دوشنبه ٩ تیر ۱۳۸٢
دوشنبه ٩ تیر ۱۳۸٢ :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳۸٢خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]