باران اسيدي
یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
فقط برای بسته نشدن

دوستی برایم نوشته بود که پرشین بلاگ وبلاگهایی را که بیش از دو سال بروز نشود را می خواهد ببندد.

فقط برای پایداری اینجا نوشتم...

ملیحه

فرامرز حجازی

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]